CZE | ENG | DEU
Facebook knihovnyInstagram knihovnyYouTube knihovny

Městská knihovna Ostrov

Informace

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je Město Ostrov. Organizační složkou knihovny je Kronika města - badatelna.

 • Jsme veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem – knihy, brožury, periodika, mapy, audiovizuální dokumenty (CD, LP, DVD, zvukové knihy), elektronické zdroje, filmy, společenské hry.
 • Fond knihovny je dostupný prostřednictvím našich katalogů.
 • V knihovně je umožněn přístup i do elektronických bází dat – našich i hostitelských, on-line komunikaci s uživateli.
 • Poskytujeme absenční a prezenční výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby,  informační, reprografické a rešeršní služby, rezervaci dokumentů.
 • Pořádáme kulturní akce pro školy a širokou veřejnost.
 • Nabízíme pronájem počítačové učebny a výstavního sálu - Oranžerie Václava Havla.

Cíle a směřování knihovny jsou:

 • být multikulturním centrem pro obyvatele města,
 • reagovat na nové trendy vývoje knihovnictví,
 • sledovat a uplatňovat nové formy komunikace s uživateli,
 • být funkční součástí celosvětové sítě knihoven,
 • zajistit dostupnost služeb i handicapovaným občanům.

 

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu
Zdroje
O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.

Prohlášení o přístupnosti.