CZE | ENG | DEU
Facebook knihovnyInstagram knihovnyYouTube knihovny

Městská knihovna Ostrov

Historie knihovny

1928 – 1945

Městská lidová knihovna byla jedním z prvních kulturních zařízení v Ostrově fungujících po 2. světové válce. Svou činnost zahájila již v roce 1945 navazujíc na tradici české menšinové knihovny, která vznikla v roce 1928.

1956 – 1963

V roce 1956 byla tato knihovna přemístěna z dosavadních prostor (ze zámku) do nového Domu kultury, kde měla k dispozici dvě místnosti. V roce 1959 zde bylo 7000 knih, knihovnu navštěvovalo 600 čtenářů a zaměstnány zde byly dvě knihovnice. O rok později čítal fond knihovny 12590 svazků. Stávající prostory nemohly vyhovět velkému nárůstu knihovního fondu, proto byla knihovna přemístěna do nové budovy, která byla adaptována z prostor užívaných obuvnickým družstvem. Dne 10. prosince 1961 zde byla slavnostně otevřena za přítomnosti spisovatele Vladimíra Neffa. Velikou zásluhu na otevření knihovny v tomto místě měla její ředitelka paní Dagmar Benešová. Po přestěhování z prostor Domu kultury a technické knihovny Jáchymovských dolů tvořilo knižní fond pouze 17 000 svazků. V roce 1963 bylo čtenářům k dispozici 28729 svazků.

1965 – 1967

V roce 1965 byla otevřena pobočka v nemocnici, která poskytovala služby pouze dva roky. Po zrušení půjčovny v nemocnici byly zřízeny nové pobočky, jedna v Horním Žďáru a druhá na „Starém městě“. Pobočka v Horním Žďáru byla roku 1991 zrušena.

1967 – 1987

V roce 1967 se stala ředitelkou paní Božena Straková. Ve stejném roce se začala v Ostrově také budovat středisková knihovna, která zahrnovala 16 místních lidových knihoven, později do ní byly začleněny ještě další 3 knihovny. V roce 1969 bylo budování střediskové knihovny ukončeno. Po ukončení zahrnovala celkem 19 knihoven (Boč, Bor, Damice, Hájek, Hluboký, Hroznětín, Jakubov, Kfely, Krásný Les, Květnová, Kyselka, Merklín, Nejda, Sadov, Stráž, Stružná, Šemnice, Velichov a Vojkovice). Od roku 1969 začala knihovna zastávat i funkci střediskové knihovny a přebrala fondy vesnických knihoven. Později se středisková knihovna rozdělila na střediskovou knihovnu město – 5 knihoven a na střediskovou knihovnu venkov - 14 knihoven. Středisková knihovna venkov byla řízena karlovarskou knihovnou, stejně tak knihovna město. O několik let později se tyto dva celky opět spojily. V roce 1995 středisko spadající pod Karlovy Vary zahrnuje 10 místních lidových knihoven.

1987 – 2005

V roce 1987 ukončila práci ve funkci vedoucí v městské knihovně v Ostrově paní Božena Straková. Novým vedoucím se stal PhDr. Pavel Hájek. Od srpna 1988 do ledna 2001 vedla knihovnu Mgr. Jitka Banzetová, kterou ve funkci do prosince 2001 vystřídala slečna Alice Havránková. Od ledna 2002 vede knihovnu Ing. Světlana Hančová, již jako samostatnou příspěvkovou organizaci, kterou zřídilo město Ostrov od července 2001. Od ledna 2002 spadá pod městskou knihovnu v Ostrově vedení Kroniky města Ostrova. V roce 2004 převzala vedení městské knihovny Mgr. Irena Leitnerová.

2005 – 2006

V září 2005 dochází ke změně automatizovaného výpůjčního systému – ze systému LANius na systém Clavius, kvalitativně vyšší knihovnický systém. Mimo jiné nabízí svým uživatelům komfortnější online služby. K přechodu na nový AKS přispěla především  dotace poskytnutá MK ČR ve výši 118.000,- Kč z grantového řízení VISK3.

2006 – 2008

V březnu 2006  je vybudováno v původních suterénních prostorách knihovny nové oddělení – hudební. Vzniklo díky pochopení generálního sponzora – Ostrovské teplárenské, a.s. a za přispění řady dalších sponzorů. V oddělení se půjčují všechny druhy hudebních nosičů a dokumenty související s hudbou, je zde i 5 poslechových míst. V červnu 2006 byl dokončen (již několikátý) projekt na celkovou rekonstrukci budovy knihovny. Kapacita knihovny již dlouhou dobu neodpovídá počtu návštěvníků a novým službám, které knihovna poskytuje.

2008 – 2009

Zastupitelé města rozhodli o budoucím přemístění knihovny do prostor Paláce princů. Jedná se o historický objekt a jeho rekonstrukce bude financována z prostředků EU. Přípravy na projektu byly zahájeny již v únoru 2008. Fyzická realizace projektu byla zahájena v únoru 2009 a její předpokládané ukončení je v červnu 2011.

2009 – 2011

Pokračuje rekonstrukce Paláce princů na městskou knihovnu. Knihovna získala grant Ministerstva kultury ČR z dotačního titulu VISK3 ve výši 200.000,- Kč na realizaci projektu „OPAC 2.0 a přechod na SQL verzi“. Další prostředky ve výši 76.280 poskytl zřizovatel (Město Ostrov).

2011

Knihovna získala další grant MK ČR ve výši 48.000,- Kč z kapitoly VISK8 na tvorbu a úpravu autoritních záznamů a grant z kapitoly VISK 8A – zpřístupnění databází ČTK a Anopress ve výši 41.280,- Kč (tento projekt byl realizován v roce 2010/2011)

Práce na rekonstrukci knihovny byly ukončeny v termínu a  30. 6. 2011 byla stavba předána městu. Viz tisková zpráva. 15. 7. 2011 byl poslední provozní den knihovny v budově na Lidické ulici. Po celý zbytek července a srpna se knihovna stěhovala do nových prostor v Paláci princů.  Díky pomoci brigádníků, rodinných příslušníků a kolegyň z chodovské knihovny se vše podařilo. Slavnostní otevření pro veřejnost bylo zahájeno 1. 9. 2011. Vybavení knihovny je na špičkové úrovni. Čtenáři mohou např. využívat samoobslužné zařízení (dodala firma ORIS plus), informační kiosky s dotykovými displeji (dodal firma X-Computer), samozřejmostí je Wi-Fi připojení po celé budově nebo interaktivní tabule ve Školícím středisku.

2012

I v tomto roce získala knihovna dotaci z MK ČR ve výši 27.000,- Kč z kapitoly VISK8 na tvorbu a úpravu autoritních záznamů. Na vlastní činnosti knihovny se projevuje její vzdálenost od centra města (nižší počet registrovaných čtenářů) a přístup do budovy knihovny, který vede zámeckým parkem po písčité cestě. Bohužel v období deště nebo sněhu je zde chůze velmi obtížná. Z toho důvodu byl zřízen i zimní vchod, který je otevírán za nepříznivého počasí.

V pondělí 1. října 2012, na počátku  „Týdne knihoven“,  byla v prostorách Městské knihovny Ostrov v zrekonstruovaném Paláci princů slavnostně odhalena pamětní deska nesoucí čestný název „Oranžerie Václava Havla“. Souhlas s tímto pojmenováním vyjádřila paní Dagmar Havlová již v březnu 2012.

2013

V tomto roce získala knihovna dotaci z MK ČR ve výši 32.000,- Kč z kapitoly VISK8 na tvorbu a úpravu autoritních záznamů. Další žádosti o dotace, podávané do kapitoly VISK3, nebyly úspěšné. V červnu byla ve výstavní síni – Oranžerii Václava Havla – instalována klimatizace, která nebyla zahrnuta v původním projektu. V soutěži knihovna roku 2013 získala MK Ostrov „Čestné uznání MK ČR“.

V tomto roce probíhá rekonstrukce sousedního objektu – ostrovského zámku. Bude sem přemístěn Městský úřad.

2014

Proběhl přechod z UNIMARCu na MARC21 především díky dotaci z MK ČR z dotačního titulu VISK3.

Ocenění knihovny v soutěži profesionálních knihoven Karlovarského kraje – knihovna se umístila na 1. místě. Cena byla předána na slavnostním setkání knihovníků Karlovarského kraje dne 8. 10. 2014 v Krajské knihovně v Karlových Varech.

V soutěži vyhlášené MK ČR a SKIPem Knihovna roku 2014 získala MK Ostrov Zvláštní ocenění za komunitní aktivity, cenu převzala Mgr. Irena Leitnerová a Ing. Josef Železný – zastupitel Města Ostrov – slavnostní předávání ceny proběhlo v Zrcadlové kapli v Klementinu dne 16. 10. 2014.

2015

10. 10. 2015 oslavila knihovna 70. výročí znovuobnovení činnosti po 2. světové válce. Na Mírovém náměstí v Ostrově byly uspořádány kulturní, soutěžní a propagační akce. Skvělé bylo, že se do těchto oslav zapojily i ostatní příspěvkové organizace města - Dům kultury Ostrov, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Základní umělecká škola Ostrov. 

Z příspěvku města pořídlila knihovna Bibliobox, nově si mohou čtenáři stahovat e-knihy prostřednictvím našeho online katalogu. Vydlážděním přístupové cesty se zlepšil přístup do knihovny. Tyto "novinky" čtenáři opravdu oceňují.

Tisková verze stránky

PDF verze stránky

Poslední aktualizace stránky: 27. 02. 2019 09:50

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu
Zdroje
O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.

Prohlášení o přístupnosti.