CZE | ENG | DEU

Městská knihovna Ostrov

Pasování prvňáčků na čtenáře

Obrázek k akci

V pondělí se konalo tradiční oceňování malých čtenářů. V průběhu celého školního roku měli žáčci za úkol pravidelně číst, a to jak s rodiči, tak samostatně. Své snažení měli poctivě zapisovat do Čtenářských deníčků, které získali začátkem roku v knihovně. Aby mohli být pasováni na čtenáře, museli také s paní učitelkou alespoň dvakrát přijít na besedu do knihovny. Většina tříd však navštěvovala naši knihovnu pravidelně každý měsíc. Jsme moc rádi, že paní učitelky vedou své malé svěřence k četbě a snaží se rozvíjet a prohlubovat čtenářskou gramotnost. Moc jim za to děkujeme.

Slavnostního pasování se zúčastnil také starosta města Ing. Jan Bureš, který se ujal role krále. Společně s královnou, ředitelkou knihovny Mgr. Irenou Leitnerovou, děti přivítal a ocenil.

V tento den bylo pasováno celkem 150 dětí, a to z těchto tříd a škol:

1. A, 1. B ze ZŠ Masarykova Ostrov

1. A, 1. B ze ZŠ Májová Ostrov

1. A, 1. B ze ZŠ J. V. Myslbeka OstrovInformace

Začátek:
10. 06. 2019 08:45

Konec:
10. 06. 2019 10:00

Doporučeno pro:
Děti a mládež

Umístění:
Park před knihovnou

Kategorie:
Ostatní

Tisk:
A4 k tisku

Informace

Akce již proběhla. Děkujeme za Váš zájem o ni.

Fotogalerie - Pasování prvňáčků na čtenáře

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje

Portál knihovny.cz

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.